ردکردن این

مدل ریش مناسب فرم صورت

هر چند به نظر می‌رسد دوره‌ی اوج گذاشتن انواع مدل ریش مردانه به سر رسیده است. اما ریش بلند کردن همواره بخشی از استایل مردانه باقی خواهد ماند. بنابراین، هر چند برخی هنوز در پی پاسخ به این سوال هستند که «ریش به چه صورت‌هایی می‌آید»، سوال مهم‌تر برای خیلی از آقایان این است که «چه مدل ریشی به آن‌ها می‌آید». همانطور که هر مدل مویی با فرم صورت شما سازگار نیست، مدل ریش برای صورت گرد، کشیده، بیضی و دیگر انواع شکل صورت هم باید با هم متفاوت باشد.

مدل ریش مردانه مناسب فرم صورت

تشخیص فرم صحیح صورت

برای انتخاب مدل ریش مناسب فرم صورت، پیش از هر چیزی باید فرم یا شکل صورت خود را بدانید. ممکن است بر اساس کلیات شکل ظاهری فکر کنید فرم صورتتان را می‌دانید. اما خیلی وقت‌ها بعد از اندازه‌گیری بر اساس معیارهایی که در ادامه می‌خوانید. متوجه خواهید شد درباره‌ی فرم صورت خودتان اشتباه می‌کرده‌اید. برای به دست آوردن فرم واقعی صورت یک متر منعطف بردارید. و پیشانی، گونه‌ها، فک و طول صورت را به روش زیر اندازه‌گیری کنید.تا مدل ریش مناسب فرم صورت خود را پیدا کنید

پیشانی:  فاصله‌ی میان بالاترین نقطه‌ی قوس یکی از ابروها تا بالاترین نقطه‌ی قوس ابروی دیگر را اندازه بگیرید.

فاصله‌ی بین گونه‌ها: برجسته‌ترین نقطه‌ی دو گونه را که زیر گوشه‌ی بیرونی چشم قرار دارد .پیدا کنید و فاصله‌ی بینشان را اندازه بگیرید.

خط فک: فاصله‌ی بین نوک چانه تا محلی که استخوان فک در زیر گوش به سمت بالا زاویه‌دار می‌شود، اندازه بگیرید. این اندازه را دو برابر کنید تا اندازه‌ی کل خط فک را به دست بیاورید.

طول صورت: فاصله‌ی بین مرکز خط رویش مو تا نوک چانه را اندازه بگیرید.

بعد از این که این اندازه‌ها را به دست آوردید، توجه کنید که کدام یک از همه بیشتر است. سپس آن را با هفت حالت اصلی فرم صورت، که در ادامه توضیح می‌دهیم، مقایسه کنید. تا شکل صحیح صورت خود را متوجه شوید.و مدل ریش مناسب فرم صورت خود را بیابید

مدل ریش مناسب فرم صورت:

صورت بیضی: طول صورت از فاصله‌ی بین گونه‌ها و اندازه‌ی پیشانی از طول خط فک بیشتر است. زاویه‌ی گوشه‌های فک بیشتر از این که تیز باشد، گرد است.

صورت مستطیل: طول صورت از تمام بخش‌ها بیشتر است. اندازه‌ی خط فک، پیشانی و فاصله‌ی بین گونه‌ها به هم نزدیک است.

صورت مستطیلی

صورت مثلث: اندازه‌ی خط فک از فاصله‌ی بین گونه‌ها و فاصله‌ی بین گونه‌ها از اندازه‌ی پیشانی بیشتر است.

صورت مثلثی مدل ریش مناسب فرم صورت

صورت گرد: فاصله‌ی بین گونه‌ها با طول صورت تقریبا برابر است. اندازه‌ی پیشانی و خط فک هم تقریبا برابر ولی کمتر از دو اندازه‌ی قبلی است. زوایه‌ی فک نرم است و محل آن چندان پیدا نیست.

صورت گرد

صورت قلبی: اندازه‌ی پیشانی از فاصله‌ی بین گونه‌ها و اندازه‌ی خط فک بیشتر است. چانه حالت نوک تیز دارد.

مربع: تمام اندازه‌های به دست آمده به هم نزدیک هستند. زاویه‌ی فک تند و تیز است.

صورت مربعی مدل ریش مناسب فرم صورت

لوزی: طول صورت از همه بیشتر است. پس از آن به ترتیب فاصله‌ی بین گونه‌ها، اندازه‌ی پیشانی و اندازه‌ی خط فک قرار می‌گیرد. چانه حالت نوک تیز دارد.

با تطابق دادن عکس ها به صورت خود میتوانید مدل ریش مناسب فرم صورت خود را بیابید

فهرست مطالب